امیدوارم افتخارات گذشته کاراته ایران تکرار شود

امیدوارم افتخارات گذشته کاراته ایران تکرار شود

شهرام هروی  با بیان اینکه 14 کاراته‌کا حاضر در اردو تیم ملی از بهترین های ایران هستند، تصریح کرد: اردونشینان از دو مرحله انتخابی سنگین عبور کرده و از هر دو مرحله نفرات برتر وارد اردوی تیم ملی شده‌اند. امیدواریم این نفرات بتوانند افتخارات گذشته کاراته ایران را در رقابتهای جهانی و بازی های آسیایی تکرار کنند و با مدال های کسب شده پاسخگوی حمایت های صورت گرفته از تیم ملی باشند. هروی شرایط و امکانات اردو را خوب ارزیابی کرد و افزود: تا روز سه شنبه صبح مرحله نخست اردو ادامه خواهد داشت و سپس اردونشینان یک استراحت دارند و سپس از روز جمعه 7 خرداد ماه مرحله دوم اردو آغاز و تا روز 15 ام ادامه خواهد داشت. او درباره برنامه‌های آماده‌سازی تیم ملی گفت: اگر بتوانیم در رقابت های دانشجویان جهان شرکت کنیم مسابقه تدارکاتی خوبی برای تیم ملی خواهد بود. مسابقات ارومیه را نیز در پیش داریم و استقبال خوبی از این مسابقات نیز شده حتما در این مسابقه‌ها شرکت خواهیم کرد. مسابقات کاراته وان ترکیه 13-14 شهریور سال جاری برگزار می شود و در این رقابت‌ها نیز حضور خواهیم داشت و نفرات اصلی تیم ملی بعد از مسابقه ترکیه فیکس خواهند شد و با نفرات فیکس در رقابت‌های کاراته وان آلمان شرکت خواهیم کرد.

امیدوارم افتخارات گذشته کاراته ایران تکرار شود

شهرام هروی  با بیان اینکه 14 کاراته‌کا حاضر در اردو تیم ملی از بهترین های ایران هستند، تصریح کرد: اردونشینان از دو مرحله انتخابی سنگین عبور کرده و از هر دو مرحله نفرات برتر وارد اردوی تیم ملی شده‌اند. امیدواریم این نفرات بتوانند افتخارات گذشته کاراته ایران را در رقابتهای جهانی و بازی های آسیایی تکرار کنند و با مدال های کسب شده پاسخگوی حمایت های صورت گرفته از تیم ملی باشند. هروی شرایط و امکانات اردو را خوب ارزیابی کرد و افزود: تا روز سه شنبه صبح مرحله نخست اردو ادامه خواهد داشت و سپس اردونشینان یک استراحت دارند و سپس از روز جمعه 7 خرداد ماه مرحله دوم اردو آغاز و تا روز 15 ام ادامه خواهد داشت. او درباره برنامه‌های آماده‌سازی تیم ملی گفت: اگر بتوانیم در رقابت های دانشجویان جهان شرکت کنیم مسابقه تدارکاتی خوبی برای تیم ملی خواهد بود. مسابقات ارومیه را نیز در پیش داریم و استقبال خوبی از این مسابقات نیز شده حتما در این مسابقه‌ها شرکت خواهیم کرد. مسابقات کاراته وان ترکیه 13-14 شهریور سال جاری برگزار می شود و در این رقابت‌ها نیز حضور خواهیم داشت و نفرات اصلی تیم ملی بعد از مسابقه ترکیه فیکس خواهند شد و با نفرات فیکس در رقابت‌های کاراته وان آلمان شرکت خواهیم کرد.

امیدوارم افتخارات گذشته کاراته ایران تکرار شود

bluray movie download

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس