امیدوارم در بازی بعدی هم پیروز شود / کمرانی: مبارزه سختی بود اما کیمیا آماده است

امیدوارم در بازی بعدی هم پیروز شود / کمرانی: مبارزه سختی بود اما کیمیا آماده است
 مربی تیم ملی تکواندو ی بانوان گفت: علیزاده در مسابقه اول بازی سختی را تجربه کرد اما خوشبتانه این مبارزه را برد و امیدوارم به همین ترتیب ادامه دهد.

امیدوارم در بازی بعدی هم پیروز شود / کمرانی: مبارزه سختی بود اما کیمیا آماده است

 مربی تیم ملی تکواندو ی بانوان گفت: علیزاده در مسابقه اول بازی سختی را تجربه کرد اما خوشبتانه این مبارزه را برد و امیدوارم به همین ترتیب ادامه دهد.
امیدوارم در بازی بعدی هم پیروز شود / کمرانی: مبارزه سختی بود اما کیمیا آماده است

قدیر نیوز

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس