امیدوارم سهمیه آسیایی کسب کنیم/تابع مدیریت باشگاه هستیم/ شکوری: بد موقعی به ملوان خوردیم

امیدوارم سهمیه آسیایی کسب کنیم/تابع مدیریت باشگاه هستیم/ شکوری: بد موقعی به ملوان خوردیم
مدافع تیم فوتبال سایپا اعتقاد دارد بازیکنان ملوان به علت درگذشت مهرداد اولادی با انگیزه زیادی به میدان می آیند.

امیدوارم سهمیه آسیایی کسب کنیم/تابع مدیریت باشگاه هستیم/ شکوری: بد موقعی به ملوان خوردیم

مدافع تیم فوتبال سایپا اعتقاد دارد بازیکنان ملوان به علت درگذشت مهرداد اولادی با انگیزه زیادی به میدان می آیند.
امیدوارم سهمیه آسیایی کسب کنیم/تابع مدیریت باشگاه هستیم/ شکوری: بد موقعی به ملوان خوردیم

آپدیت نود 32 ورژن 8

موسیقی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس