امیدوارم کی‌روش به اهدافش برسد/ کامیابی‌نیا: تغذیه ملی‌پوشان خوب است

امیدوارم کی‌روش به اهدافش برسد/ کامیابی‌نیا: تغذیه ملی‌پوشان خوب است
هافبک تیم ملی فوتبال اعتقاد دارد تعداد بازی‌های دوستانه باید بیشتر باشد.

امیدوارم کی‌روش به اهدافش برسد/ کامیابی‌نیا: تغذیه ملی‌پوشان خوب است

هافبک تیم ملی فوتبال اعتقاد دارد تعداد بازی‌های دوستانه باید بیشتر باشد.
امیدوارم کی‌روش به اهدافش برسد/ کامیابی‌نیا: تغذیه ملی‌پوشان خوب است

خرم خبر

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس