انتقادات اخیر دید من را به المپیک تغیر داد/ عاشورزاده: برای المپیک روزشماری می‌کنم

انتقادات اخیر دید من را به المپیک تغیر داد/ عاشورزاده: برای المپیک روزشماری می‌کنم
ملی‌پوش المپیکی تکواندو ایران گفت: روز شماری می‌کنم تا این هفتاد و چند روز سپری شود تا اگر لیاقت و شایستگی داشتم با یک مدال خوش‌رنگ از المپیک بازگردم.

انتقادات اخیر دید من را به المپیک تغیر داد/ عاشورزاده: برای المپیک روزشماری می‌کنم

ملی‌پوش المپیکی تکواندو ایران گفت: روز شماری می‌کنم تا این هفتاد و چند روز سپری شود تا اگر لیاقت و شایستگی داشتم با یک مدال خوش‌رنگ از المپیک بازگردم.
انتقادات اخیر دید من را به المپیک تغیر داد/ عاشورزاده: برای المپیک روزشماری می‌کنم

میهن دانلود

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس