انتقال صنایع آلاینده تهران در پیچ‌ و خم سازمان مدیریت/ کارخانه‌های آلاینده را به شهرک‌های صنعتی راه نمی‌دهیم

انتقال صنایع آلاینده تهران در پیچ‌ و خم سازمان مدیریت/ کارخانه‌های آلاینده را به شهرک‌های صنعتی راه نمی‌دهیم
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی تهران با اشاره به انجام مطالعاتی برای انتقال واحدهای صنعتی آلاینده به شهرک‌های صنعتی توسط کارگروه آمایش سرزمین در سازمان مدیریت،گفت: اجازه ورود کارخانه‌های آلاینده تهران را به شهرک‌های صنعتی نمی‌دهیم.

انتقال صنایع آلاینده تهران در پیچ‌ و خم سازمان مدیریت/ کارخانه‌های آلاینده را به شهرک‌های صنعتی راه نمی‌دهیم

واتساپ جی بی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس