انجماد ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی در املاک/ بانکها به اجبار رکود به سمت کاهش سود می‌روند

انجماد ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی در املاک/ بانکها به اجبار رکود به سمت کاهش سود می‌روند
کارشناس بانکی با اشاره به انجماد ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی در مسکن گفت: باید در ایران مانند کشورهای دیگر بانک‌ها را مجبور کنند در بازه زمانی مشخص اقدام به فروش دارایی‌ فریز شده غیر جاری خود کنند.

انجماد ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی در املاک/ بانکها به اجبار رکود به سمت کاهش سود می‌روند

کارشناس بانکی با اشاره به انجماد ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی در مسکن گفت: باید در ایران مانند کشورهای دیگر بانک‌ها را مجبور کنند در بازه زمانی مشخص اقدام به فروش دارایی‌ فریز شده غیر جاری خود کنند.
انجماد ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی در املاک/ بانکها به اجبار رکود به سمت کاهش سود می‌روند

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس