اندی کول:/ هاجسون نباید راشفورد را به یورو می برد

اندی کول:/ هاجسون نباید راشفورد را به یورو می برد
اندی کول ستاره سابق منچستریونایتد می گوید که با تصمیم روی هاجسون مبنی بر انتخاب مارکوس راشفورد برای رقابت های یورو مخالف است.

اندی کول:/ هاجسون نباید راشفورد را به یورو می برد

اندی کول ستاره سابق منچستریونایتد می گوید که با تصمیم روی هاجسون مبنی بر انتخاب مارکوس راشفورد برای رقابت های یورو مخالف است.
اندی کول:/ هاجسون نباید راشفورد را به یورو می برد

اخبار دنیای دیجیتال

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس