اورتون به دنبال شکار یانسن یا آزمون/ رفیق جهانبخش رقیب سردار شد

اورتون به دنبال شکار یانسن یا آزمون/ رفیق جهانبخش رقیب سردار شد
باشگاه مطرح و قدیمی بندر لیورپول قصد دارد با سرمایه گذاری مالک جدید و ایرانی اش حضور قدرتمندی در نقل و انتقالات تابستانی اروپا داشته باشد.

اورتون به دنبال شکار یانسن یا آزمون/ رفیق جهانبخش رقیب سردار شد

باشگاه مطرح و قدیمی بندر لیورپول قصد دارد با سرمایه گذاری مالک جدید و ایرانی اش حضور قدرتمندی در نقل و انتقالات تابستانی اروپا داشته باشد.
اورتون به دنبال شکار یانسن یا آزمون/ رفیق جهانبخش رقیب سردار شد

فانتزی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس