اولاف تون:/ ویدال جای شواین اشتایگر را بخوبی پر کرد

اولاف تون:/ ویدال جای شواین اشتایگر را بخوبی پر کرد
بازیکن سال‌های نه چندان دور بایرن با تمجید از سه خرید این فصل بایرن برای خط میانی، تاکید کرد ویدال جانشین بسیار شایسته‌ای برای شواین‌اشتایگر بوده است.

اولاف تون:/ ویدال جای شواین اشتایگر را بخوبی پر کرد

بازیکن سال‌های نه چندان دور بایرن با تمجید از سه خرید این فصل بایرن برای خط میانی، تاکید کرد ویدال جانشین بسیار شایسته‌ای برای شواین‌اشتایگر بوده است.
اولاف تون:/ ویدال جای شواین اشتایگر را بخوبی پر کرد

خرید بک لینک

ganool review

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس