«ایرانیت» هم رسماً تعطیل شد

«ایرانیت» هم رسماً تعطیل شد
کارخانه شرکت سهامی عام ایرانیت که عمری ۶۰ساله در تولید مصالح ساختمانی در کشور دارد، به‌دلیل بدهی مالی و سوءمدیریت رسماً تعطیل شد.

«ایرانیت» هم رسماً تعطیل شد

کارخانه شرکت سهامی عام ایرانیت که عمری ۶۰ساله در تولید مصالح ساختمانی در کشور دارد، به‌دلیل بدهی مالی و سوءمدیریت رسماً تعطیل شد.
«ایرانیت» هم رسماً تعطیل شد

شهر خبر

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس