ایران از عربستان در جنگ نفتی اوپک سبقت می‌گیرد

ایران از عربستان در جنگ نفتی اوپک سبقت می‌گیرد

نشریه انگلیسی نوشت: ایران در قیاس با عربستان با توجه به اقتصاد متنوع‌تر، جمعیت سخت‌کوش‌تر و فرهیخته‌تر بهتر می‌تواند از پس تحولات بلندمدت برآید.

ایران از عربستان در جنگ نفتی اوپک سبقت می‌گیرد

نشریه انگلیسی نوشت: ایران در قیاس با عربستان با توجه به اقتصاد متنوع‌تر، جمعیت سخت‌کوش‌تر و فرهیخته‌تر بهتر می‌تواند از پس تحولات بلندمدت برآید.

ایران از عربستان در جنگ نفتی اوپک سبقت می‌گیرد

car

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس