ایران به کمک‌های مستشاری در مبارزه با تروریسم در منطقه ادامه می دهد

ایران به کمک‌های مستشاری در مبارزه با تروریسم در منطقه ادامه می دهد
معاون عربی و افریقای وزیر امور خارجه تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با افتخار و قاطعیت به کمک‌های مستشاری در مبارزه جدی با تروریسم در منطقه ادامه می دهد و آن را برای کمک به امنیت و ثبات همه کشورهای منطقه و جهان حیاتی می داند.
۲۱:۳۱ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۰ خرداد


ایران به کمک‌های مستشاری در مبارزه با تروریسم در منطقه ادامه می دهد

معاون عربی و افریقای وزیر امور خارجه تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با افتخار و قاطعیت به کمک‌های مستشاری در مبارزه جدی با تروریسم در منطقه ادامه می دهد و آن را برای کمک به امنیت و ثبات همه کشورهای منطقه و جهان حیاتی می داند.
۲۱:۳۱ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۰ خرداد


ایران به کمک‌های مستشاری در مبارزه با تروریسم در منطقه ادامه می دهد

گوشی موبایل

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس