ایران در جنگ و دعوا، قطر در اردوی اروپایی/ چهار بازی تدارکاتی عنابی ها پیش از سفر به تهران

ایران در جنگ و دعوا، قطر در اردوی اروپایی/ چهار بازی تدارکاتی عنابی ها پیش از سفر به تهران
در روزهایی که فوتبال ایران دستخوش جنگ های لفظی و رسانه ای دمیان سرمربی تیم ملی و مربیان باشگاهی است رقبای ایران مشغول تدارک برای کسب نتایج خوب در مقدماتی جام جهانی هستند.

ایران در جنگ و دعوا، قطر در اردوی اروپایی/ چهار بازی تدارکاتی عنابی ها پیش از سفر به تهران

در روزهایی که فوتبال ایران دستخوش جنگ های لفظی و رسانه ای دمیان سرمربی تیم ملی و مربیان باشگاهی است رقبای ایران مشغول تدارک برای کسب نتایج خوب در مقدماتی جام جهانی هستند.
ایران در جنگ و دعوا، قطر در اردوی اروپایی/ چهار بازی تدارکاتی عنابی ها پیش از سفر به تهران

روزنامه قانون

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس