ایران در رتبه 26 اقتصاد غیررسمی

ایران در رتبه 26 اقتصاد غیررسمی
هرقدر رتبه ایران در مورد شاخص‌هایی چون «شفافیت اقتصادی» و «فضای کسب و کار» مطلوب نیست، در زمینه‌های دیگری که می تواند تبعات سوء داشته باشد، اقتصاد ایران دارای رتبه‌های قابل توجهی است.

ایران در رتبه 26 اقتصاد غیررسمی

هرقدر رتبه ایران در مورد شاخص‌هایی چون «شفافیت اقتصادی» و «فضای کسب و کار» مطلوب نیست، در زمینه‌های دیگری که می تواند تبعات سوء داشته باشد، اقتصاد ایران دارای رتبه‌های قابل توجهی است.
ایران در رتبه 26 اقتصاد غیررسمی

سایت خبری زندگی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس