ایست قلبی سه هوادار تراکتور(عکس اختصاصی)

ایست قلبی سه هوادار تراکتور(عکس اختصاصی)
سه هوادار تیم تراکتور به دلیل فشار و هیجان بالای بازی دچار ایست قلبی شدند .

ایست قلبی سه هوادار تراکتور(عکس اختصاصی)

سه هوادار تیم تراکتور به دلیل فشار و هیجان بالای بازی دچار ایست قلبی شدند .
ایست قلبی سه هوادار تراکتور(عکس اختصاصی)

موسیقی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس