ایکس 409 در راه بازار

ایکس 409 در راه بازار
ایران خودرو در نظر دارد امسال از چهارمین برند ملی خود با عنوان ایکس409 رونمایی کرده و آن را به عنوان رقیب خودروهای کره ای و چینی وارد بازار کند.

ایکس 409 در راه بازار

ایران خودرو در نظر دارد امسال از چهارمین برند ملی خود با عنوان ایکس409 رونمایی کرده و آن را به عنوان رقیب خودروهای کره ای و چینی وارد بازار کند.
ایکس 409 در راه بازار

فروش بک لینک

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس