بارش باران تمرین استقلال را تعطیل کرد(عکس)

بارش باران تمرین استقلال را تعطیل کرد(عکس)
در اواسط تمرین صبحگاهی استقلال بارش شدید باران در ایروان دردسرساز شد تا جایی که کار با توپ متوقف شد.

بارش باران تمرین استقلال را تعطیل کرد(عکس)

در اواسط تمرین صبحگاهی استقلال بارش شدید باران در ایروان دردسرساز شد تا جایی که کار با توپ متوقف شد.
بارش باران تمرین استقلال را تعطیل کرد(عکس)

موبایل دوستان

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس