بازگشت‌ ایران به بازی نفتی بزرگان

بازگشت‌ ایران به بازی نفتی بزرگان
«محمد باركيندو» نامزد نيجريه‌اي مورد حمايت ايران دبيركل اوپك شد. اين تنها تصميم مهم يكصد‌و شصت ‌و نهمين اجلاس وزراي اوپك بود. پنجشنبه گذشته سيزده كشور عضو اوپك همچنين تصميم گرفتند فعلا درباره «سقف توليد و سهميه توليد نفت» كشورهاي عضو تصميمي نگيرند.

بازگشت‌ ایران به بازی نفتی بزرگان

«محمد باركيندو» نامزد نيجريه‌اي مورد حمايت ايران دبيركل اوپك شد. اين تنها تصميم مهم يكصد‌و شصت ‌و نهمين اجلاس وزراي اوپك بود. پنجشنبه گذشته سيزده كشور عضو اوپك همچنين تصميم گرفتند فعلا درباره «سقف توليد و سهميه توليد نفت» كشورهاي عضو تصميمي نگيرند.
بازگشت‌ ایران به بازی نفتی بزرگان

فیلم سریال آهنگ

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس