بازگشت انزلی به لیگ برتر

بازگشت انزلی به لیگ برتر
امتیاز تیم فوتبال نفت تهران به شهر انزلی و تیم ملوان واگذار شد.
۲۲:۴۱ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۲۴ خرداد


بازگشت انزلی به لیگ برتر

امتیاز تیم فوتبال نفت تهران به شهر انزلی و تیم ملوان واگذار شد.
۲۲:۴۱ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۲۴ خرداد


بازگشت انزلی به لیگ برتر

بازی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس