بازگشت هافبک عراقی به تبریز/ جاسم کرار به تراکتور پیوست (رسمی)

بازگشت هافبک عراقی به تبریز/ جاسم کرار به تراکتور پیوست (رسمی)
جاسم کرار هافبک عراقی سابق تیم های استقلال و تراکتورسازی به تیم سابقش تراکتورسازی بازگشت.

بازگشت هافبک عراقی به تبریز/ جاسم کرار به تراکتور پیوست (رسمی)

جاسم کرار هافبک عراقی سابق تیم های استقلال و تراکتورسازی به تیم سابقش تراکتورسازی بازگشت.
بازگشت هافبک عراقی به تبریز/ جاسم کرار به تراکتور پیوست (رسمی)

ganool review

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس