بازگشت پاپی به تمرینات / استقبال 2هزار نفری از عبدالله ویسی و تیمش

بازگشت پاپی به تمرینات / استقبال 2هزار نفری از عبدالله ویسی و تیمش
اولین تمرین تیم فوتبال سپاهان از ساعت 18 امروز با حضور 25 بازیکن در زمین چمن مجموعه باغ فردوس آغاز شد.

بازگشت پاپی به تمرینات / استقبال 2هزار نفری از عبدالله ویسی و تیمش

اولین تمرین تیم فوتبال سپاهان از ساعت 18 امروز با حضور 25 بازیکن در زمین چمن مجموعه باغ فردوس آغاز شد.
بازگشت پاپی به تمرینات / استقبال 2هزار نفری از عبدالله ویسی و تیمش

تکنولوژی جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس