باشگاه پرسپولیس: / سازمان لیگ قاتل پرسپولیس شده است!

باشگاه پرسپولیس: / سازمان لیگ قاتل پرسپولیس شده است!
روابط عمومی باشگاه پرسپولیس می‌گوید این باشگاه به کمیته انضباطی بابت فسخ قرارداد رامین رضاییان شکایت کرده است.

باشگاه پرسپولیس: / سازمان لیگ قاتل پرسپولیس شده است!

روابط عمومی باشگاه پرسپولیس می‌گوید این باشگاه به کمیته انضباطی بابت فسخ قرارداد رامین رضاییان شکایت کرده است.
باشگاه پرسپولیس: / سازمان لیگ قاتل پرسپولیس شده است!

خبرهای داغ

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس