بانک‌های خارجی به مناطق آزاد می‌آیند

بانک‌های خارجی به مناطق آزاد می‌آیند
مدیر گسترش و تسهیل تولید و امور بانک و بیمه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: تاکنون رایزنی ها برای حضور بانک های روسی و چینی در منطقه آزاد قشم و چند بانک خارجی دیگر در اروند، چابهار و کیش انجام شده است.

بانک‌های خارجی به مناطق آزاد می‌آیند

مدیر گسترش و تسهیل تولید و امور بانک و بیمه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: تاکنون رایزنی ها برای حضور بانک های روسی و چینی در منطقه آزاد قشم و چند بانک خارجی دیگر در اروند، چابهار و کیش انجام شده است.
بانک‌های خارجی به مناطق آزاد می‌آیند

فروش بک لینک

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس