بانک بزرگ ایرانی – روسی در راه تاسیس

بانک بزرگ ایرانی – روسی در راه تاسیس
بنابر اعلام مهدی سنایی سفیر ایران در روسیه، تهران و مسکو به برخی نتایج مثبت در مذاکرات در خصوص تاسیس بانک ایرانی – روسی دست یافته اند.
۰۸:۵۱ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۰ اردیبهشت


بانک بزرگ ایرانی – روسی در راه تاسیس

بنابر اعلام مهدی سنایی سفیر ایران در روسیه، تهران و مسکو به برخی نتایج مثبت در مذاکرات در خصوص تاسیس بانک ایرانی – روسی دست یافته اند.
۰۸:۵۱ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۰ اردیبهشت


بانک بزرگ ایرانی – روسی در راه تاسیس

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 4

بازی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس