بانک جهانی: ۳۰ میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران پس از برجام آزاد شد

بانک جهانی: ۳۰ میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران پس از برجام آزاد شد
بانک جهانی با بیان این که حدود ۳۰ میلیارد دلار از دارایی های بلوکه شده ایران پس از برجام آزاد شده است اعلام کرد اقتصاد ایران به دلیل متنوع تر بودن آسیب کمتری نسبت به سایر کشورهای خاورمیانه از افت قیمت نفت متحمل شده است.

بانک جهانی: ۳۰ میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران پس از برجام آزاد شد

بانک جهانی با بیان این که حدود ۳۰ میلیارد دلار از دارایی های بلوکه شده ایران پس از برجام آزاد شده است اعلام کرد اقتصاد ایران به دلیل متنوع تر بودن آسیب کمتری نسبت به سایر کشورهای خاورمیانه از افت قیمت نفت متحمل شده است.
بانک جهانی: ۳۰ میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران پس از برجام آزاد شد

نفت آموزش پرورش دولتی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس