با خلاقیت کاربران صفحات مجازی؛/ کت و شلوار رژه در تن والیبالیست‌ها (عکس)

با خلاقیت کاربران صفحات مجازی؛/ کت و شلوار رژه در تن والیبالیست‌ها (عکس)
با نهایی شدن طرح کت و شلوارهای کاروان ایران در رژه المپیک، کابران صفحات مجازی پیش پرده هایی از آن را منتشر کردند.

با خلاقیت کاربران صفحات مجازی؛/ کت و شلوار رژه در تن والیبالیست‌ها (عکس)

با نهایی شدن طرح کت و شلوارهای کاروان ایران در رژه المپیک، کابران صفحات مجازی پیش پرده هایی از آن را منتشر کردند.
با خلاقیت کاربران صفحات مجازی؛/ کت و شلوار رژه در تن والیبالیست‌ها (عکس)

سایت خبری زندگی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس