با نرسیدن یپشنهاد آرسنال:/ تردید مهاجم میلان برای ترک این تیم

با نرسیدن یپشنهاد آرسنال:/ تردید مهاجم میلان برای ترک این تیم
وضعیت مهاجم کلمبیایی میلان همچنان نامشخص است.

با نرسیدن یپشنهاد آرسنال:/ تردید مهاجم میلان برای ترک این تیم

وضعیت مهاجم کلمبیایی میلان همچنان نامشخص است.
با نرسیدن یپشنهاد آرسنال:/ تردید مهاجم میلان برای ترک این تیم

موبایل دوستان

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس