با پول سمند در انگلیس خودروی ژاپنی می‌خرند

با پول سمند در انگلیس خودروی ژاپنی می‌خرند
حمایت افراطی دولت از صنعت خودروسازی در ایران به نوعی سبب شده بازار کشور در انحصار تولیداتی باشد که از لحاظ کیفیت و تنوع …

با پول سمند در انگلیس خودروی ژاپنی می‌خرند

حمایت افراطی دولت از صنعت خودروسازی در ایران به نوعی سبب شده بازار کشور در انحصار تولیداتی باشد که از لحاظ کیفیت و تنوع …
با پول سمند در انگلیس خودروی ژاپنی می‌خرند

مرکز فیلم

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس