با چهار ضرب توانستیم گل بزنیم/ کنعانی: به من گفتند این جلو چکار می کنی؟!

با چهار ضرب توانستیم گل بزنیم/ کنعانی: به من گفتند این جلو چکار می کنی؟!
مدافع انزلی چی ها می گوید پس از آمدن محمد احمدزاده وضعیت روحی و جسمی بازیکنان این تیم تغییر کرده است.

با چهار ضرب توانستیم گل بزنیم/ کنعانی: به من گفتند این جلو چکار می کنی؟!

مدافع انزلی چی ها می گوید پس از آمدن محمد احمدزاده وضعیت روحی و جسمی بازیکنان این تیم تغییر کرده است.
با چهار ضرب توانستیم گل بزنیم/ کنعانی: به من گفتند این جلو چکار می کنی؟!

بک لینک

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس