با گوشی‌هوشمند، هوشمندانه عمل کنید

با گوشی‌هوشمند، هوشمندانه عمل کنید

سرگرد “کیانی” در برنامه “سلام ایران” گفت: اطلاعاتی که افراد در گوشی دارند مربوط به حریم خصوصی آنهاست بالطبع لازم است برای صیانت از آنها توجه ویژه‌ای داشته باشند. شاهد هستیم با دانلود ناشیانه برخی نرم‌افزارها افراد به هک شدن تلفن همراه خود کمک می کنند؛ این مساله آسیب‌های اجتماعی به همراه دارد. وی همچنین افزود: اپلیکیشن‌ها بین مردم جایگاه قابل توجهی پیدا کرده‌اند و برای استفاده از آنها لازم است مردم اطلاعات کافی داشته باشند تا دچار آسیب اجتماعی نشوند چون از این دست آسیب‌ها تبعات منفی فراوانی به همراه دارد و آثار سوئ آنها سال‌ها باقی می‌ماند.وی با اشاره به اینکه با ورود این تجهیزات شاهد ورود فرهنگ غلط هستیم، افزود: بحث فرهنگ‌سازی یکی از موضوعاتی است که باید به آن توجه ویژه شود. خانواده‌ها باید برای استفاده از این تجهیزات با داشتن آگاهی در کنار فرزندان خود باشند.

با گوشی‌هوشمند، هوشمندانه عمل کنید

سرگرد “کیانی” در برنامه “سلام ایران” گفت: اطلاعاتی که افراد در گوشی دارند مربوط به حریم خصوصی آنهاست بالطبع لازم است برای صیانت از آنها توجه ویژه‌ای داشته باشند. شاهد هستیم با دانلود ناشیانه برخی نرم‌افزارها افراد به هک شدن تلفن همراه خود کمک می کنند؛ این مساله آسیب‌های اجتماعی به همراه دارد. وی همچنین افزود: اپلیکیشن‌ها بین مردم جایگاه قابل توجهی پیدا کرده‌اند و برای استفاده از آنها لازم است مردم اطلاعات کافی داشته باشند تا دچار آسیب اجتماعی نشوند چون از این دست آسیب‌ها تبعات منفی فراوانی به همراه دارد و آثار سوئ آنها سال‌ها باقی می‌ماند.وی با اشاره به اینکه با ورود این تجهیزات شاهد ورود فرهنگ غلط هستیم، افزود: بحث فرهنگ‌سازی یکی از موضوعاتی است که باید به آن توجه ویژه شود. خانواده‌ها باید برای استفاده از این تجهیزات با داشتن آگاهی در کنار فرزندان خود باشند.

با گوشی‌هوشمند، هوشمندانه عمل کنید

گوشی موبایل

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس