بخاطر پول بیای، بخاطر پول هم میری/ طعنه‌بنگر‌و‌کفشگری‌به‌خریدجدیدپرسپولیس(عکس)

بخاطر پول بیای، بخاطر پول هم میری/ طعنه‌بنگر‌و‌کفشگری‌به‌خریدجدیدپرسپولیس(عکس)
کاپیتان و هافبک فصل گذشته پرسپولیس به خرید جدید این تیم واکنش نشان دادند و آن را معامله پیراهن و پول دانستند.

بخاطر پول بیای، بخاطر پول هم میری/ طعنه‌بنگر‌و‌کفشگری‌به‌خریدجدیدپرسپولیس(عکس)

کاپیتان و هافبک فصل گذشته پرسپولیس به خرید جدید این تیم واکنش نشان دادند و آن را معامله پیراهن و پول دانستند.
بخاطر پول بیای، بخاطر پول هم میری/ طعنه‌بنگر‌و‌کفشگری‌به‌خریدجدیدپرسپولیس(عکس)

میهن دانلود

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس