بخشنامه میزان معافیت مالیات حقوق سال ۹۵

بخشنامه میزان معافیت مالیات حقوق سال ۹۵
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه ای، میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۵ را ابلاغ کرد که بر همین اساس، سقف معافیت مالیاتی درآمد سالیانه ۱۵۶ میلیون ریال اعلام شد.
۱۷:۲۴ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱ تیر


بخشنامه میزان معافیت مالیات حقوق سال ۹۵

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه ای، میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۵ را ابلاغ کرد که بر همین اساس، سقف معافیت مالیاتی درآمد سالیانه ۱۵۶ میلیون ریال اعلام شد.
۱۷:۲۴ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱ تیر


بخشنامه میزان معافیت مالیات حقوق سال ۹۵

اخبار دنیای دیجیتال

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس