براری به طلای یک‌ضرب 105 کیلوگرم رسید

براری به طلای یک‌ضرب 105 کیلوگرم رسید
وزنه‌بردار دسته 105 کیلوگرم کشورمان مدال طلای حرکت یک‌ضرب را به دست آورد.

براری به طلای یک‌ضرب 105 کیلوگرم رسید

وزنه‌بردار دسته 105 کیلوگرم کشورمان مدال طلای حرکت یک‌ضرب را به دست آورد.
براری به طلای یک‌ضرب 105 کیلوگرم رسید

آهنگ جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس