برانکو در آستانه یکصد مربیگری در فوتبال ایران

برانکو در آستانه یکصد مربیگری در فوتبال ایران
 برد11 مساوی و 10 باخت، کارنامه 43 بازی رسمی  برانکو از زمان حضور در تیم فوتبال پرسپولیس بوده است، البته این بازی‌ها کارنامه باشگاهی او را می‌سازد.

برانکو در آستانه یکصد مربیگری در فوتبال ایران

 برد11 مساوی و 10 باخت، کارنامه 43 بازی رسمی  برانکو از زمان حضور در تیم فوتبال پرسپولیس بوده است، البته این بازی‌ها کارنامه باشگاهی او را می‌سازد.
برانکو در آستانه یکصد مربیگری در فوتبال ایران

تکنولوژی جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس