برانکو چه کسی را به عنوان دستیار می آورد

برانکو چه کسی را به عنوان دستیار می آورد
برانکو ایوانکوویچ در آخرین مصاحبه خود پیش از ترک ایران، خبر از حضور دستیاری کروات در کادرفنی فصل آینده اش را داده بود.

برانکو چه کسی را به عنوان دستیار می آورد

برانکو ایوانکوویچ در آخرین مصاحبه خود پیش از ترک ایران، خبر از حضور دستیاری کروات در کادرفنی فصل آینده اش را داده بود.
برانکو چه کسی را به عنوان دستیار می آورد

خبر جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس