برای دومین سال پیاپی؛/ بیک‌زاده به صبای قم پیوست

برای دومین سال پیاپی؛/ بیک‌زاده به صبای قم پیوست
مدافع فصل گذشته صبا و ذوب‌آهن بعد از نیم‌فصل، دوباره به تیم قم بازگشت.

برای دومین سال پیاپی؛/ بیک‌زاده به صبای قم پیوست

مدافع فصل گذشته صبا و ذوب‌آهن بعد از نیم‌فصل، دوباره به تیم قم بازگشت.
برای دومین سال پیاپی؛/ بیک‌زاده به صبای قم پیوست

مدرسه

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس