برای روشن کردن تکلیف بهترین تیم آسیایی؛/ توفان بی قرار در توکیو

برای روشن کردن تکلیف بهترین تیم آسیایی؛/ توفان بی قرار در توکیو
بازی سرنوشت ساز تیم ملی والیبال ایران و ژاپن بالاخره فردا در توکیو برگزار می شود تا حد زیادی تکلیف تیم های آسیایی برای رسیدن به المپیک مشخص شود.

برای روشن کردن تکلیف بهترین تیم آسیایی؛/ توفان بی قرار در توکیو

بازی سرنوشت ساز تیم ملی والیبال ایران و ژاپن بالاخره فردا در توکیو برگزار می شود تا حد زیادی تکلیف تیم های آسیایی برای رسیدن به المپیک مشخص شود.
برای روشن کردن تکلیف بهترین تیم آسیایی؛/ توفان بی قرار در توکیو

آهنگ جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس