برتی فوگتس:/ ایتالیا برای آلمان ترسناک نیست

برتی فوگتس:/ ایتالیا برای آلمان ترسناک نیست
مربی سابق تیم ملی آلمان تاکید کرد ایتالیا تیمی نیست که مانشافت از آن بترسد.

برتی فوگتس:/ ایتالیا برای آلمان ترسناک نیست

مربی سابق تیم ملی آلمان تاکید کرد ایتالیا تیمی نیست که مانشافت از آن بترسد.
برتی فوگتس:/ ایتالیا برای آلمان ترسناک نیست

استخدام آموزش و پرورش

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس