برخورد با خودروهای فاقد معاینه‌ فنی

برخورد با خودروهای فاقد معاینه‌ فنی

سید نواب حسینی منش  با اشاره به تاکید پلیس به تشدید برخورد با خودروهای فاقد معاینه فنی در پایان ماه رمضان گفت: میزان مراجعات به مراکز در مقایسه با هفته گذشته بصورت محدودی افزایش یافته و درحال حاضر میزان مراجعات روزانه به 14 مرکز مکانیزه معاینه فنی شهر تهران که دارای 40 خط معاینه فنی می باشند درحدود 2000 دستگاه خودرو است که این تعداد مراجعه تنها در حدود 35درصد از ظرفیت یک شیفت کاری 8ساعته مراکز را پوشش می دهد .حسینی منش درخصوص ساعت کاری مراکز در ایام ماه مبارک رمضان گفت: امسال نیز همچون سالهای گذشته ساعت کاری مراکز هیچگونه تغییری نیافته و کلیه مراکز و همکاران من از ساعت 7:30 لغایت 16 آماده ارائه خدمات به شهروندان می باشند . از شهروندان گرامی درخواست می شود  که با توجه به خلوتی مراکز در این ایام هرچه زودتر جهت انجام معاینه فنی خودروی خود به یکی از مراکز معاینه فنی شهر تهران مراجعه نمایند.وی جهت به حداقل رسیدن زمان معطلی برای اخذ معاینه فنی در مراکز تصریح کردند: شهروندان قبل از مراجعه به مراکز نسبت به برطرف کردن ایرادهای خودرو خود اقدام نموده تا بتوانند در همان مرحله اول گواهی معاینه فنی را اخذ نمایند و مجبور به مراجعات بعدی جهت آزمون های مجدد قسمتهای معیوب نگردند .در مراکز معاینه فنی 18آیتم در خودروها مورد بازرسی و بازبینی قرار می گیرد و خودروها از لحاظ داشتن حداقل ایمنی تردد کنترل می شوند ، که به اختصار این آیتمها عبارتند از : وضعیت بدنه از لحاظ دفرمگی و هرگونه پوسیدگی ، وضعیت چراغهای اخطار ، وضعیت شیشه ها و برف پاک کن ، کمربندایمنی، وضعیت لاستیکها ، وضعیت ترمزها و کمک فنر، وضعیت انتشارآلایندگی، وضعیت همراستایی چرخ هاو…. .مدیرعامل ستاد معاینه فنی با اشاره به چندین تماس تلفنی شهروندان و اظهار نگرانی در خصوص غیرمعتبر بودن کارت و برچسب های صادر شده قبل از اتصال به سیمفا اظهار داشتند : از حدود سه هفته قبل مراکز معاینه فنی شهر تهران به سامانه یکپارچه معاینه فنی ( سیمفا ) متصل شده و درحال حاضر مراکز ، کارت و برچسب وزارت کشور را همسان با سایر مراکز معاینه فنی در سطح کشور صادر می نمایند. وی در ادامه افزود با عنایت به متصل شدن سیمفا به دیتا بانک پلیس و اعمال قانون و جریمه برای خودروهای فاقد معاینه فنی بصورت مکانیزه و نرم افزاری جای هیچ نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.کارت و برچسب های پیشین براساس تاریخ اعتبار که در گواهی معاینه فنی درج گردیده ، معتبر است و کلیه دیتا بانک خودروهای مراجعه کرده به مراکز شهر تهران پیش از اتصال به سامانه سیمفا در سرورهای شهرداری تهران موجود بوده که این دیتا در اختیار وزارت کشور و پلیس جهت تجمیع اطلاعات قرار خواهد گرفت.حسینی منش در پایان گفت: باتوجه به موجود بودن اطلاعات خودروهای معاینه فنی شده در کشور ، من بعد جهت تهیه مجوز طرح ترافیک روزانه و هفتگی داشتن معاینه فنی الزامی است و به شهروندان توصیه می شود جهت جلوگیری از بروز مشکل حتما پیش از درخواست طرح ترافیک نسبت به اخذ معاینه فنی خودروی خود اقدام کنند.

برخورد با خودروهای فاقد معاینه‌ فنی

سید نواب حسینی منش  با اشاره به تاکید پلیس به تشدید برخورد با خودروهای فاقد معاینه فنی در پایان ماه رمضان گفت: میزان مراجعات به مراکز در مقایسه با هفته گذشته بصورت محدودی افزایش یافته و درحال حاضر میزان مراجعات روزانه به 14 مرکز مکانیزه معاینه فنی شهر تهران که دارای 40 خط معاینه فنی می باشند درحدود 2000 دستگاه خودرو است که این تعداد مراجعه تنها در حدود 35درصد از ظرفیت یک شیفت کاری 8ساعته مراکز را پوشش می دهد .حسینی منش درخصوص ساعت کاری مراکز در ایام ماه مبارک رمضان گفت: امسال نیز همچون سالهای گذشته ساعت کاری مراکز هیچگونه تغییری نیافته و کلیه مراکز و همکاران من از ساعت 7:30 لغایت 16 آماده ارائه خدمات به شهروندان می باشند . از شهروندان گرامی درخواست می شود  که با توجه به خلوتی مراکز در این ایام هرچه زودتر جهت انجام معاینه فنی خودروی خود به یکی از مراکز معاینه فنی شهر تهران مراجعه نمایند.وی جهت به حداقل رسیدن زمان معطلی برای اخذ معاینه فنی در مراکز تصریح کردند: شهروندان قبل از مراجعه به مراکز نسبت به برطرف کردن ایرادهای خودرو خود اقدام نموده تا بتوانند در همان مرحله اول گواهی معاینه فنی را اخذ نمایند و مجبور به مراجعات بعدی جهت آزمون های مجدد قسمتهای معیوب نگردند .در مراکز معاینه فنی 18آیتم در خودروها مورد بازرسی و بازبینی قرار می گیرد و خودروها از لحاظ داشتن حداقل ایمنی تردد کنترل می شوند ، که به اختصار این آیتمها عبارتند از : وضعیت بدنه از لحاظ دفرمگی و هرگونه پوسیدگی ، وضعیت چراغهای اخطار ، وضعیت شیشه ها و برف پاک کن ، کمربندایمنی، وضعیت لاستیکها ، وضعیت ترمزها و کمک فنر، وضعیت انتشارآلایندگی، وضعیت همراستایی چرخ هاو…. .مدیرعامل ستاد معاینه فنی با اشاره به چندین تماس تلفنی شهروندان و اظهار نگرانی در خصوص غیرمعتبر بودن کارت و برچسب های صادر شده قبل از اتصال به سیمفا اظهار داشتند : از حدود سه هفته قبل مراکز معاینه فنی شهر تهران به سامانه یکپارچه معاینه فنی ( سیمفا ) متصل شده و درحال حاضر مراکز ، کارت و برچسب وزارت کشور را همسان با سایر مراکز معاینه فنی در سطح کشور صادر می نمایند. وی در ادامه افزود با عنایت به متصل شدن سیمفا به دیتا بانک پلیس و اعمال قانون و جریمه برای خودروهای فاقد معاینه فنی بصورت مکانیزه و نرم افزاری جای هیچ نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.کارت و برچسب های پیشین براساس تاریخ اعتبار که در گواهی معاینه فنی درج گردیده ، معتبر است و کلیه دیتا بانک خودروهای مراجعه کرده به مراکز شهر تهران پیش از اتصال به سامانه سیمفا در سرورهای شهرداری تهران موجود بوده که این دیتا در اختیار وزارت کشور و پلیس جهت تجمیع اطلاعات قرار خواهد گرفت.حسینی منش در پایان گفت: باتوجه به موجود بودن اطلاعات خودروهای معاینه فنی شده در کشور ، من بعد جهت تهیه مجوز طرح ترافیک روزانه و هفتگی داشتن معاینه فنی الزامی است و به شهروندان توصیه می شود جهت جلوگیری از بروز مشکل حتما پیش از درخواست طرح ترافیک نسبت به اخذ معاینه فنی خودروی خود اقدام کنند.

برخورد با خودروهای فاقد معاینه‌ فنی

سپهر نیوز

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس