برلوسکونی: شاید مالدینی به میلان بازگردد

برلوسکونی: شاید مالدینی به میلان بازگردد
سیلویو برلوسکونی، مالک باشگاه میلان عنوان کرد که احتمال حضور پائولو مالدینی، اسطوره باشگاه میلان در آینده وجود دارد.

برلوسکونی: شاید مالدینی به میلان بازگردد

سیلویو برلوسکونی، مالک باشگاه میلان عنوان کرد که احتمال حضور پائولو مالدینی، اسطوره باشگاه میلان در آینده وجود دارد.
برلوسکونی: شاید مالدینی به میلان بازگردد

موزیک سرا

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس