بلندترین سد بتنی جهان هم کوتاه شد، هم غیرایرانی

بلندترین سد بتنی جهان هم کوتاه شد، هم غیرایرانی
سد بختیاری که در سال 92 قرار بود با مهندسی کاملاً ایرانی به عنوان بلندترین سد بتنی جهان ساخته شود، هم ارتفاعش تعدیل شد و هم …

بلندترین سد بتنی جهان هم کوتاه شد، هم غیرایرانی

سد بختیاری که در سال 92 قرار بود با مهندسی کاملاً ایرانی به عنوان بلندترین سد بتنی جهان ساخته شود، هم ارتفاعش تعدیل شد و هم …
بلندترین سد بتنی جهان هم کوتاه شد، هم غیرایرانی

بک لینک رنک 1

تکنولوژی جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس