بنزین تک نرخی، 1500 تومان می‌شود؟

بنزین تک نرخی، 1500 تومان می‌شود؟
همزمان با قوت گرفتن ارائه پیشنهاد افزایش قیمت بنزین در فصل اصلاحیه بودجه سال ۹۵، وزیر نفت درباره هرگونه تغییر قیمت بنزین، اعلام کرد: «تصمیم گیری با دولت است.»

بنزین تک نرخی، 1500 تومان می‌شود؟

همزمان با قوت گرفتن ارائه پیشنهاد افزایش قیمت بنزین در فصل اصلاحیه بودجه سال ۹۵، وزیر نفت درباره هرگونه تغییر قیمت بنزین، اعلام کرد: «تصمیم گیری با دولت است.»
بنزین تک نرخی، 1500 تومان می‌شود؟

موسیقی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس