بهترین گزینه را انتخاب می‌کنیم

بهترین گزینه را انتخاب می‌کنیم

شاهرخ سبک دست عضو هیات مدیره باشگاه استقلال  درباره جلسه امروز هیات مدیره آبی‌ها گفت: امروز قرار بود هیات مدیره و کمیته فنی برای فصل آینده استقلال با یکدیگر گفت‌وگو کنند. تصمیم‌گیری نهایی هم به فردا موکول شد. قرار است دو گزینه دیگر را هم فردا بررسی کنند و آن کسی که بهترین و به نفع استقلال باشد انتخاب می‌شود.وی در پاسخ به این سوال که آیا سرمربی استقلال فردا معرفی خواهد شد، بیان کرد: بله، ولی اعلام آن حالا یک روز این طرف یا آن طرف مطرح شود خیلی عیبی ندارد. مهم روشن شدن وضعیت تیم است و اینکه هواداران از انتخاب ما راضی باشند.

بهترین گزینه را انتخاب می‌کنیم

شاهرخ سبک دست عضو هیات مدیره باشگاه استقلال  درباره جلسه امروز هیات مدیره آبی‌ها گفت: امروز قرار بود هیات مدیره و کمیته فنی برای فصل آینده استقلال با یکدیگر گفت‌وگو کنند. تصمیم‌گیری نهایی هم به فردا موکول شد. قرار است دو گزینه دیگر را هم فردا بررسی کنند و آن کسی که بهترین و به نفع استقلال باشد انتخاب می‌شود.وی در پاسخ به این سوال که آیا سرمربی استقلال فردا معرفی خواهد شد، بیان کرد: بله، ولی اعلام آن حالا یک روز این طرف یا آن طرف مطرح شود خیلی عیبی ندارد. مهم روشن شدن وضعیت تیم است و اینکه هواداران از انتخاب ما راضی باشند.

بهترین گزینه را انتخاب می‌کنیم

wolrd press news

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس