بهداد سلیمی به المپیک ریو می‌رسد

بهداد سلیمی به المپیک ریو می‌رسد

دکتر امین نوروزی درباره آخرین وضعیت بهداد سلیمی برای حضور در بازی‌های المپیک ریو اظهارکرد: بهداد در طی 5 ماه و نیم که دچار آسیب شده بود، در حال حاضر در شرایط ایده‌آل و خوبی به سر می‌برد و تصور می‌کنم با این روند درمان، تا زمان شروع بازی‌های المپیک ریو، هیچ مشکلی برای حضورش در این بازی‌ها نداشته باشد.نوروزی خاطرنشان کرد: بهداد سلیمی هم‌ اکنون تمرین‌های خود را آغاز کرده و شرایط بسیار خوبی برای انجام تمرین‌های سنگین و پرفشار دارد. امیدوارم با دعای خیر مردم بتواند راهی المپیک شود تا بار دیگر برای ایران عزیز افتخار‌آفرینی کند.

بهداد سلیمی به المپیک ریو می‌رسد

دکتر امین نوروزی درباره آخرین وضعیت بهداد سلیمی برای حضور در بازی‌های المپیک ریو اظهارکرد: بهداد در طی 5 ماه و نیم که دچار آسیب شده بود، در حال حاضر در شرایط ایده‌آل و خوبی به سر می‌برد و تصور می‌کنم با این روند درمان، تا زمان شروع بازی‌های المپیک ریو، هیچ مشکلی برای حضورش در این بازی‌ها نداشته باشد.نوروزی خاطرنشان کرد: بهداد سلیمی هم‌ اکنون تمرین‌های خود را آغاز کرده و شرایط بسیار خوبی برای انجام تمرین‌های سنگین و پرفشار دارد. امیدوارم با دعای خیر مردم بتواند راهی المپیک شود تا بار دیگر برای ایران عزیز افتخار‌آفرینی کند.

بهداد سلیمی به المپیک ریو می‌رسد

دانلود فیلم جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس