بهره برداری از پل امام رضا (ع) با حضور وزیر راه و شهر سازی + گزارش

بهره برداری از پل امام رضا (ع) با حضور وزیر راه و شهر سازی + گزارش

زمان دریافت خبر: شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۵۱

منبع خبر:

طبقه بندی:

بهره برداری از پل امام رضا (ع) با حضور وزیر راه و شهر سازی

بهره برداری از پل امام رضا (ع) با حضور وزیر راه و شهر سازی + گزارش

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس