به بن بست خوردن انتقال ایگواین به یوونتوس

به بن بست خوردن انتقال ایگواین به یوونتوس
جوزپه ماروتا، مدیر ارشد باشگاه یوونتوس، تاکید کرد که این باشگاه قصد ندارد مبلغ 94 میلیون یورو که در قرارداد گونسالو ایگواین در نظر گرفته شده را بپردازد.

به بن بست خوردن انتقال ایگواین به یوونتوس

جوزپه ماروتا، مدیر ارشد باشگاه یوونتوس، تاکید کرد که این باشگاه قصد ندارد مبلغ 94 میلیون یورو که در قرارداد گونسالو ایگواین در نظر گرفته شده را بپردازد.
به بن بست خوردن انتقال ایگواین به یوونتوس

اتومبیل

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس