به جا مانده از فینال یورو 2016/ بازیکن بزرگ وقتی نیست هم هست!

به جا مانده از فینال یورو 2016/ بازیکن بزرگ وقتی نیست هم هست!
کریس که مصدوم شد برخی تصور می کردند پرتغال تمام شده است و جام را خواهد داد اما در پایان اتفاق دیگری افتاد.

به جا مانده از فینال یورو 2016/ بازیکن بزرگ وقتی نیست هم هست!

کریس که مصدوم شد برخی تصور می کردند پرتغال تمام شده است و جام را خواهد داد اما در پایان اتفاق دیگری افتاد.
به جا مانده از فینال یورو 2016/ بازیکن بزرگ وقتی نیست هم هست!

قرآن

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس