به دنبال برد ششم در دهمین میدان/ ایران و عمان در مصاف آخر

به دنبال برد ششم در دهمین میدان/ ایران و عمان در مصاف آخر
ایران و عمان آخرین بازی از مسابقات مقدماتی جام جهانی در مرحله اول را برگزار می‌کنند.

به دنبال برد ششم در دهمین میدان/ ایران و عمان در مصاف آخر

ایران و عمان آخرین بازی از مسابقات مقدماتی جام جهانی در مرحله اول را برگزار می‌کنند.
به دنبال برد ششم در دهمین میدان/ ایران و عمان در مصاف آخر

مرکز فیلم

فانتزی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس