بواتنگ: گلم را برای یورو نگه داشته بودم

بواتنگ: گلم را برای یورو نگه داشته بودم
مدافع آلمان از زدن نخستین گل ملی‌اش ابراز خوشحالی کرد.

بواتنگ: گلم را برای یورو نگه داشته بودم

مدافع آلمان از زدن نخستین گل ملی‌اش ابراز خوشحالی کرد.
بواتنگ: گلم را برای یورو نگه داشته بودم

اخبار کارگران

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس